Emosyonel Yanma Sendromu

Emosyonel Yanma Sendromu,Çok sık böyle durumla karşılaşıyoruz: insan hevesle herhangi bir işe başlar, tam özveriyle çalışıyor, sonra aniden korkuya düşüyor. Çevre onun için önemsiz olur ve pasiflik, ihmal oluşur. İnsan içinde bir boşluk hissediyor. Karşısına koyduğu amaçlar böyle ilgisiz olur.Uzmanlar bu süreci “duygusal yanma sendromu” adlandırırlar. Umuyoruz ki, bizim məqaləmizi okuyarak bu sürecin üstesinden gelmeyi başaracaksınız.

Yanma sendromu derken insanda duygusal, zihinsel ve fiziksel yorgunlukla görülen ruhsal süreç
öngörülüyor. Yanma sendromu hangi durumlarda baş verebilir:
1: İş statüsünde hiçbir değişiklik olmaması (işin monoton olması, maaş azlığı).
2: Olumlu sonuçları deyerlendirmemek. İşe çok enerji harcamak.
3: Gerek olmayan eleştiri. İş yerindeki iş arkadaşları tarafından yeterince desteğin olmaması ve yaşanan çatışma, endişeler, bozuk ilişkiler.
4: İşte kendini ifade için yeterli ortamın olmaması. Teşvik yerine basıncın gösterilmesi.
5: öne sürülen amaca ulaşmak için aşırı yüklenme.
6: Geleceğe ait perspektivlerin görünmemesi.
7: İş ve özel hayat arasında dengenin bozulması vb.

Genel Bakış

Böylece, duygusal yanma sendromunun varoluş nedenleri 2 gruba ayrılır: subjektif (kişisel özellikler), objektif (situativ faktör). Sübjektif faktör: insanın kişisel özellikleri, hayatı değerler sistemi, bireysel psikolojik savunma mekanizmaları, inanç, yaş, aile üyeleri ve meslektaşları ile karşılıklı ilişkiler vb ..

Genellikle genç kadrolar duygusal yanma sendromuna daha çok maruz kalırlar. Objektif faktör doğrudan hizmeti görevlerle ilgilidir: profesyonel yüklenmenin artışı, görev borçlarının açıkça idrak edilmemesi.

Uzun süren ve aşırı fonksiyonel yüklenme sonucu kimlikler arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi duygusal yanma sendromunun oluşmasına başlatır. Duygusal yanma sendromu kommunikativ mesleklerin mensupları için özeldir, “insan-insan” – meslek tipine aittir. Bu sendromun oluşumu yavaş yavaş oluşur. Ana üç aşamadan oluşur:
1: Duygusal tükenme – profesyonel yanmanın birinci aşamasıdır. Gerginlik, genel duygusal fonun zayıflaması. Gayri iradi davranış, boşluk hissi, çevrelerine ilgisiz tutum öncelikle mesleki faaliyetine etkisi vardır. İnsan bu deyişiklere çoğu zaman dikkat çekmiyor.
2: İkinci aşamada insanda sinirlilik, açık hisleri oluşmaya başlar. İletişime olan telabat düşer, insanlar arasındaki ilişkilerin deformasyonu oluşur. Negatif fikirler artıyor, günlük iletişimde sadece emekdaşlara, hem de müşterilere karşı çalım gözlenir.
3: Üçüncü aşamada mesleki motivasyonun inmesi, sorumluluğun kendi üzerinden atılması gözlenir. İnsan tenhalığa can atıyor, hayata karşı ilgisi azalır. Sürekli güçsüzlük hisseder.

Yanma sindromuyla onun birinci belirtileri tespit edilen hemen savaşmak gerekir. Mücadele aparmadıq durum ağırlaşır ve o psikoloğun yardımı olmadan keçinmek zor olur. Size küçük bir çalışmayı yapmayı öneriyorum: bir varak alıp ikiye bölün. Birinci bölümde size sevinç getiren faktörleri, ikincide ise bununla ilgili geçirdiğiniz olumlu emosiyaları not edin. Eğer birinci bölümde size toplam 3 sevinç getiren amili yazdınızsa, bu sizin hayata ilişkinizin değiştirilmesine işarettir. Ümidinizi kaybetmeyin, sadece monoton yaşam tarzınızı değiştirin: sinemaya gidin, yolculuk, kendi heveslerinize zaman ayırın. İş sürecine ise renklilik katın.Ayrıca, negatif duyguların üstesinden gelmeyi öğrenmek önemlidir. Varak alıp enine ve boyuna (her tarafı) resim çekin, tüm negatif enerjiyi dökün, sonra vərəqi yırtıp çöp sepetine atın. Bu var? Emosiyalar hiçbir yere yok olmuyor. Onları da derinde gizlədirik, ya da çevremizdeki edenlere sıçradırıq. Topladığınız negatif emosiyaları kağıtta eks yaptırın.
Yanma sendromunu ortadan kaldırmak için başka yöntemler de kullanılabilir:
1: Fiziksel yüklenme – autotreninq, günlük jimnastik, kime ise koşu veya modern danslar çok güzel etkiler.
2: Dinlenme. Dinlenme etkin çalışma mümkün değildir.
3: Sağlığı korumak: uyku modu, beslenme vb. bu gibi hallere uymak.
4: Tüm durumlarda galip gelmeyin mümkün bulunmadığı kabul etmek. Bu aqressivliyi ve kendine güven duygusunun aşağı düşmesinin önler.
5: Kendini qiymətlənməndirməli sadece çevrenin dikkatine göre taşımamak. İşte olumlu sonuçlar elde etmek için yeterince zaman ayırmayı başarmak.
6: Unutmayın ki, sizin işiniz – tüm hayatınız değildir. Onu yaşam kinolentinizin küçük bir fraqmentinə ait edin.

Ben size tüm zorluklara rağmen, iç harmoniyanızı korumayı diliyorum. İş hayatımız her durumda geçici olur. Sinir sistemimiz ise ebediyen bizimledir. Onu korumaya çalışın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir